S blížícími se Vánoci a vytíženosti dopravních přepravců zásilek Vás informujeme, že může být Vaše zásilka doručena o 1-2 dny déle než je standardní doba doručení.

Využijte 60 dní na vyzkoušení ...


Garance 60 dní vrácení peněz – vybraný vysavač zakoupený v období od 1. listopadu do 31. prosince 2022 můžete vyzkoušet po dobu 60 dní v pohodlí domova zcela zdarma. Pokud vám nebude vyhovovat můžete ho do 60 dnů od nákupu vrátit.

Podmínkou akce je registrace zakoupeného spotřebiče na stránkách www.my-concept.cz, kde zákazník kompletně a řádně vyplní všechny požadované údaje. Registrace musí proběhnout nejpozději do 14 dnů od nákupu.

Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší osmnácti let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen Účastník“), která zakoupí spotřebič značky Concept, výhradně pro domácí použití nikoliv pro podnikání. Na faktuře nesmí být uvedeno IČO.

Náklady vzniklé s vrácením zboží hradí zákazník.

Pro uznání vrácení musí být výrobek kompletní (zcela čistý, nepoškozený či jinak neznehodnocený), v původním obalu včetně veškerého příslušenství a dokumentace. K výrobku musí být přiložen doklad o nákupu.

Vrácené zboží musí být řádně zabaleno, označeno adresou příjemce, adresou odesílatele a heslem „Garance 60 dní vrácení peněz“.

Vrácený výrobek projde fyzickou kontrolou a identifikací. Bude-li jeho opotřebení odpovídat maximálně 60dennímu běžnému užívání, bude zákazníkovi vrácena kupní cena výrobku. Do 30 dnů od přijetí výrobku na adresu prodejce budou zákazníkovi, který splnil výše uvedené podmínky, vyplaceny peníze zpět na bankovní účet.

Zákazník nemá kromě kupní ceny výrobku nárok na žádné další plnění.

Akce se vztahuje na tento typ robotických vysavačů   VR3520, VR3510VR3210VR3205, VR3120, VR3110, VR3105, VR3100, VR2110, VR2100, VR2020, VR2010


Záruka 7 let na motor – na tyčové vysavače zakoupené v období od 1. listopadu do 31. prosince 2022 můžete získat prodlouženou záruku 7 let na BLDC.

Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší osmnácti let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen Účastník“), která zakoupí vybraný model tyčového vysavače, výhradně pro domácí použití nikoliv pro podnikání. Na faktuře nesmí být uvedeno IČO.

Podmínkou akce je registrace zakoupeného vysavače na stránkách www.my-concept.cz, kde zákazník kompletně a řádně vyplní všechny požadované údaje. Registrace musí proběhnout nejpozději do 14 dnů od nákupu.

Součástí registrace jsou přiložené naskenované doklady o zaplacení vysavače (účtenky, faktury) v požadovaném formátu.

Po úspěšné registraci obdrží zákazník potvrzení o přijetí registrace a po kontrole splnění podmínek akce získá následně také Certifikát prodloužené záruky.

Tato záruka platí pouze pro původního kupujícího a není přenositelná na žádnou třetí osobu.

Akce spočívá v prodloužení dvouleté záruky, která vyplývá z platných Záručních podmínek, o další bezprostředně navazující pětiletou smluvní záruku.

Prodloužená záruka se nevztahuje na celý spotřebič, ale výhradně na BLDC motor vysavačů Concept, viz. níže.

Začátek platnosti prodloužené záruky je shodný s datem nákupu vysavače a končí uplynutím lhůty 7 let.

Prodloužená záruka nemůže být žádným způsobem prodloužena nad rámec této akce ani pozastavena z důvodu vady spotřebiče, reklamace či jiných okolností.

Akce se vztahuje na tento typ robotických vysavačů 

 VP6130, VP6120, VP6200, VP6110


Akce se vztahují pouze na vysavače značky Concept uvedené výše.

Future line, s.r.o.
Kolínská 599
288 02 Nymburk
Česká Republika
IČO: 25682555
DIČ: CZ25682555